facebook linkedin

Poznaj nas

Kredyt… słowo, które u nie jednej osoby podnosi ciśnienie. Pożyczając pieniądze z banku często wiążesz się z nim na kilka lat. Świadomość płacenia odsetek bynajmniej nie poprawia Ci humoru.

Pozwól, że emocje i stres związany z pozyskaniem kredytu weźmiemy na siebie.

Od lat staramy się sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Pomagamy w najróżniejszych przypadkach kredytowych.

Nasi klienci wybudowali domy, nabyli mieszkania i wyremontowali swoje lokale. Skonsolidowaliśmy wysoko oprocentowane gotówki. Pozyskaliśmy z banku środki na rozwój biznesu niejednemu przedsiębiorcy.

Wierzymy, że możemy pomóc również i Tobie. Twoje zadowolenie i satysfakcja ze współpracy z nami będzie dla nas motorem do dalszego działania naszego zespołu. TRU finanse jest do Twoich usług.

Firma TRUfinanse działa pod skrzydłami spółdzielni ANG, ogólnopolskiej organizacji pośrednictwa finansowego. Dzięki wsparciu naszych działań przez Spółdzielnię, monitorujemy na bieżąco rynek kredytów gotówkowych i hipotecznych. Jesteśmy też w stałym kontakcie z placówkami i centralami poszczególnych banków, a wszelkie nasze działania są spójne z rozporządzeniami i polityką KNF.

Wyróżnia nas dbałość o edukację naszych pracowników. Kładziemy nacisk na nieustanny rozwój, regularnie przechodząc szkolenia z zakresu tematyki branżowej, etyki, ofert banków, RODO etc.

Działamy według jasnych i przejrzystych zasad, czym zdobyliśmy sobie szacunek w licznych instytucjach finansowych, co znacznie usprawnia wzajemną współpracę. Nasi klienci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie przy udzielaniu kredytów, ponieważ dostarczamy im usługi finansowe, których potrzebują, które rozumieją i na które ich stać.

x

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: trufinanse.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest firma TRU finanse sp. z o.o., al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@trufinanse.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: mydevil.net

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • kancelarie prawne i windykatorzy
  • banki
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 3. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
x
Poznaj nas Skontaktuj się z nami

Korzyści

Czas

 • jesteśmy dla Ciebie mobilni
 • przekazujemy Ci tylko prawdziwe i uporządkowane informacje
 • zaoszczędzimy Twój czas na chodzenie od banku do banku
 • rzetelnie ocenimy realny czas uzyskania kredytu

Bezpieczeństwo

 • dopilnujemy wszystkich formalności
 • przedstawimy w czytelny sposób zapisy w umowach
 • zapewnimy opiekę po-kredytową
 • odpowiemy na Twoje pytania w przejrzysty sposób
 • wybierzemy dla Ciebie najdogodniejszy system spłaty rat

Odpowiedzialność

 • współpracujesz z jednym ekspertem-opiekunem, dla którego najbardziej liczy się Twoja satysfakcja
 • powiemy o tym, o czym nie powiedzą Ci banki
 • dobierzemy Ci kredyt w oparciu o Twoje indywidualne oczekiwania i możliwości
 • świadomie zaplanujemy okres spłaty kredytu

Pieniądze

 • nie pobieramy od Ciebie prowizji za naszą usługę
 • znajdziemy Ci realną ofertę na miarę Twoich potrzeb
 • przedstawimy Ci prawdziwe koszty kredytu (w tym te o których wielu zapomina)
 • dopilnujemy żeby środki trafiły w odpowiednim czasie na Twoje konto

Jak działamy?

Kontakt

Umawiamy się w dogodnym dla Ciebie miejscu Analizujemy Twoje oczekiwania

Rozwiązania

Sprawdzamy Twoją zdolność kredytową porównując oferty banków pod Twoim kątem Twoje możliwości finansowe konsultujemy z zaufanymi fachowcami z banków

Dokumentacja

Kompletujemy wymagane dokumenty do wniosków kredytowych Wypełniamy wspólnie wnioski Nasz ekspert składa je do wybranych banków w Twoim imieniu

Finalizacja

Wyjaśniamy zapisy w umowie kredytowej Uczestniczymy z Tobą przy podpisywaniu umowy notarialnej oraz kredytowej

Referencje

Kredyty

Hipoteczny

Na zakup mieszkania, domu, działki Na okres nawet do 35 lat Raty równe lub malejące Możliwość zaciągnięcia pożyczki na cel dowolny zabezpieczonej nieruchomością

Konsolidacja

Zmniejszenie wysokości raty Połączenie kredytów z różnych banków 1 bank = 1 oprocentowanie = 1 rata Możliwość dobrania wolnej gotówki Możliwość wydłużenia okresu kredytowania

Gotówkowy

Na dowolny cel konsumpcyjny w 2,3 dni Nawet do 200 tys. złotych Na okres nawet 10 lat Specjalne warunki dla Zawodów Zaufania Publicznego

Dla firm

Na zakup nieruchomości pod firmę Na rozwój biura (wyposażenie, maszyny) Leasingi Kredyty obrotowe

Refinansowanie

Zamiana banku = niższe oprocentowanie Niższa rata = niższe koszty miesięczne

Wiedza

Co to jest Scoring?

Scoring to punktowa ocena ryzyka kredytowego.
Bank analizując zdolność kredytową sprawdza wiele czynników przyszłego kredytobiorcy.
Są to:

 • Wiek i stan cywilny
 • Zawód
 • Wykształcenie
 • Status mieszkaniowy
 • Okres zamieszkania pod obecnym adresem
 • Wysokość miesięcznych dochodów
 • Liczba osób pozostająca na utrzymaniu kredytobiorcy
 • Posiadane rachunki bankowe
 • Posiadane karty płatnicze
 • Okres zatrudnienia w tym samym przedsiębiorstwie
 • Posiadany majątek, oszczędności itp.

Jaki widać, kredytobiorca prześwietlany jest pod każdym kątem.

Wyższą punktację scoring otrzymają małżeństwa,
osoby z historią kredytową, legitymujące się pewnym stażem pracy
– najlepiej umową na czas nieokreślony

Niższą punktację scoring mogą uzyskać single, osoby,
które pracują na działalności gospodarczej lub uzyskujące wynagrodzenie
w formie umowy zlecenie/ o dzieło.

Zsumowane punkty za powyższe cechy kredytobiorcy
klasyfikują osobę do określonej grupy ryzyka.

Na tej podstawie bank podejmuje decyzję czy i w jakiej wysokości zostanie przyznany kredyt.

Punktacja scoring może również wpłynąć na wysokość oprocentowania. 

Mając dochody w wys. wystarczającej na spłatę rat kredytu,
może się czasem zdarzyć, że w wyniku niskiej oceny scoringowej,
kredytobiorca zostanie odrzucony.

czytaj więcej

Co to jest BIK?

BIK – Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją monitorującą
sposób realizacji zobowiązań klientów.
Banki mają na bieżąco wgląd w dane zawarte w BIK.

Dane w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych
zarówno pozytywnych (spłacanych terminowo),
jak i tych negatywnych (spłacanych z opóźnieniem).

BIK przechowuje prze 5 lat dane osobowe, dane na temat zobowiązań wobec banków,
daty rozpoczęcia kredytu, okres spłaty, terminowość spłat oraz informacje o zadłużeniu.

Bank udzielający kredytu zawsze weryfikuje Ciebie jako kredytobiorcę
odczytując bieżący raport BIK. Na podstawie danych zawartych w BIK
bank sprawdza Twoją zdolność i „rzetelność kredytobiorcy” do spłacania zadłużeń.

 

czytaj więcej

Co to jest LTV?

Nazwa LTV to skrót 3 angielskich słów: Loan To Value
czyli stosunek kredytu hipotecznego (pożyczki) do wartości zabezpieczenia.

Przykład: Wysokość kredytu: 350.000 pln
Wartość nieruchomości (oszacowana przez rzeczoznawcę): 450.000 pln

LTV = 350.000/450.000 = 77%

Wysokość LTV ma znaczenie przy ubezpieczeniu brakującego niskiego wkładu własnego.
Część banków również proponuje niższe oprocentowanie (marżę)
w zależności od wysokości wkładu własnego.
Obecnie w przypadku kredytów hipotecznych banki wymagają
wkładu własnego w wys. min. 5% i ubezpieczenie brakujących 15% wkładu własnego.

W powyższym przykładzie wkład własny jest w wys. 23%, więc nie trzeba płacić ubezpieczenia.

czytaj więcej

Oprocentowanie kredytu

Oprocentowanie kredytu to inaczej mówiąc podstawowy koszt kredytu hipotecznego.
W jego skład wchodzi marża banku oraz stopa referencyjna.

 • Marża – wartość ustalana indywidualnie przez każdy bank.
  Stanowi zarobek banku i świadczy o jego konkurencyjności wobec innych banków.
 • Uwaga ! Warto na początku wynegocjować z bankiem korzystną marżę,
  gdyż marża jest stała w całym okresie kredytowania.
 • Stopa referencyjna – jest to wysokość oprocentowania,
  po którym banki pożyczają sobie nawzajem pieniądze.
  Stopy te są zmienne w zależności od waluty.
  W przypadku PLN mamy WIBOR,  dla EUR jest EURIBOR a dla CHF LIBOR.
 • Stopy referencyjne w przypadku kredytów hipotecznych są na zbliżonym poziomie
  dla każdego z banków polskich. Ich niewielka różnica wynika z różnej metodologii doboru stóp.
 • W Polsce występuje WIBOR 3M (3-miesięczny) lub WIBOR 6M
  oraz WIBOR 1M i WIBOR 12M, a dla walut LIBOR/EURIBOR 3M lub 6M.
  Oznacza to, iż stopa referencyjna w zależności od banku
  może zmieniać się co okes 1,3,6 lub 12 miesięcy.

czytaj więcej

Akt Notarialny

Umowa w formie aktu notarialnego podpisywana jest w obecności notariusza
– osoby niezależnej upoważnionej do weryfikacji dokumentów stron
podpisujących umowę oraz sporządzenia zapisów umowy.

Dzięki umowie w formie aktu notarialnego mamy większe możliwości
egzekucji praw wynikających z umowy (zabezpieczenie) oraz możliwość przeniesienia
własności wyrokiem sądu w przypadku niewypełnienia się z obowiązku sprzedaży.

Twoja zdolność kredytowa powinna być na tyle wysoka,
iż prawdopodobieństwo uzyskania kredytu hipotecznego
nie będzie budzić większych wątpliwości
.
Ponadto umowa w formie aktu notarialnego jest zalecana wtedy,
gdy jesteś absolutnie przekonany co do zakupu danej nieruchomości.

W formie aktu notarialnego podpisuję się zawsze umowę
przedwstępną przy zakupie mieszkania na rynku pierwotnym.

czytaj więcej

Umowa cywilno-prawna

Umowa cywilno-prawna jest rozwiązaniem bezpiecznym,
gdy nie jesteś przekonany w 100% o swojej zdolności kredytowej
i przyznaniu pozytywnej decyzji.

Gdyby okazało się, że żaden bank nie chce udzielić Ci kredytu
na zakup danej nieruchomości, sprzedający nie będzie mógł Cię zmusić
do sfinalizowania transakcji.

Umowa cywilno-prawna również akceptowana jest przez banki.

czytaj więcej

Zapisy w umowie przedwstępnej

Umowa przedwstępna określa warunki zawarcia transakcji sprzedaży nieruchomości.
Przy sporządzaniu umowy należy zwrócić uwagę na:

 • odpowiednio długi termin do podpisania umowy przyrzeczonej
  Ze względu na różny czas oczekiwania na decyzję kredytową z banku sugerujemy Ci,
  abyś zapisał bezpieczny termin dokonania transakcji tj. na co najmniej 45-60 dni.
  Do tego czasu (najczęściej z zapasam) jesteś w stanie uzyskać pozytywną decyzję z banku,
  dokonać wyboru banku oraz uregulować ewentualne warunki do wypłaty kredytu.
 • harmonogram przelewu transz współmierny ze stopniem zaawansowania prac
  (w przypadku rynku pierwotnego).
 • wysokość odsetek karnych.
 • nazwę umowy – prawidłowa nazwa to umowa przedwstępna (art. 389 Kodeksu cywilnego),
  dzięki czemu egzekucja praw w przypadku nie wywiązania się Zbywcy z umowy będzie łatwiejsza.

czytaj więcej

Zadatek czy zaliczka?

Zarówno zadatek jak i zaliczka są w pewnym sensie opłatą rezerwacyjną.
Z reguły jest to kilka, maksymalnie 10% ostatecznej ceny transakcji.
Zadatek i zaliczkę o ustalonej w umowie wysokości wpłaca się zbywcy
nieruchomości po podpisaniu umowy przedwstępnej.

Istnieje możliwość zawarcia tej kwoty w kredycie hipotecznym
i odzyskaniu jej w momencie uruchomienia kredytu.

 • W przypadku zadatku, gdy umowa zawarta jest w formie cywilno-prawnej
  i z jakichkolwiek względów sprzedający zrezygnuje, możesz domagać się
  zwrotu dwukrotności wpłaconej kwoty. Gdy to Ty się rozmyślisz z zakupu nieruchomości,
  sprzedający może jedynie zatrzymać wpłaconą już kwotę.
 • Istotną kwestią jest też używany w umowie termin Zaliczka.
  Zadatek jest bowiem pojęciem funkcjonującym w prawie,
  a zaliczka to potoczne określenie.
   Gdy w umowie pojawia się to drugie pojęcie,
  w razie jej zerwania sprzedający zwraca Ci jedynie wpłaconą wcześniej kwotę.

O kosztach związanych z umową w formie aktu notarialnego
czytaj proszę w kosztach notarialnych.

czytaj więcej

Dane do wniosku

Banki weryfikując wnioskującego o kredyt kierują ściśle określonymi kryteriami.
Zasady te podobne są w każdym banku. W drukach wniosków o kredyt hipoteczny
znajdziesz podstawowe zapytania o dane osobowe Twoje oraz osoby,
z którą ewentualnie podchodzisz do kredytu (współmałżonek, osoba z rodziny…).

We wniosku znajdą się pytania o datę i miejsce urodzenia,
dane z dowodu osobistego, imiona rodziców, wykształcenie, stan cywilny,
ilość dzieci, wysokość zarobków netto/brutto, formę zatrudnienia,
czas zatrudnienia w danej firmie, nazwę firmy.

W dalszej części wniosku pojawiają się konkretne zapytania o kredyt tj.
wysokość wnioskowanej kwoty, wartość i formę zabezpieczenia, okres spłaty kredytu,
waluta w której będzie zaciągany kredyt oraz adres
i podstawowe parametry nabywanej nieruchomości.

We wnioskach o kredyt hipotecznych mogą pojawić się również zapytania
o posiadane inne aktywa, które mogą mieć wpływ na ostateczną punktację scoring.

Wnioski składane są do banku w oryginale wraz załączonymi odpowiednimi dokumentami.

czytaj więcej

Dokumenty do wniosku

Dokumenty podstawowe

 • Kopie dowodów osobistych osób podchodzących do kredytu (obie strony)
 • Wyciąg z konta osobistego (w zależności od banków z 3,6 bądź 12 miesięcy)

Dokumenty dotyczące formy zatrudnienia

 • W przypadku zatrudnienia na umowie o pracę
  – zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów (oryginał na druku bankowym)
 • W przypadku zatrudnienia na umowach od dzieło bądź umowach zlecenie
  – kopie umów z kilku ostatnich miesięcy i załączone dodatkowo rachunki
  wystawione na podstawie tych umów (w zależności od banku).
 • W przypadku działalności gospodarczej
  – wyciąg z książki przychodów i rozchodów,
  – zaświadczenie o nie zaleganiu w ZUS i US oraz PIT z poprzedniego roku.
 • W przypadku spółek
  – szczegółowe roczne zestawienie rachunku zysków i strat oraz dokumenty rejestrowa spółki

Dokumenty nieruchomości

 • W przypadku rynku pierwotnego
  – dokumenty od dewelopera (KRS, pełnomocnictwa, Księga Wieczysta (KW)
  dla budynku i działki, plan zagospodarowania przestrzennego, wypis i wyrys działki…).
  Zazwyczaj deweloper ma skompletowane powyższe dokumenty pod kątem wymagań banku.
 • Akt notarialny umowy przedwstępnej wraz z załączonym harmonogramem spłat kolejnych transz
 • W przypadku rynku wtórnego – numer Księgi Wieczystej (KW),
  zaświadczenie ze spółdzielni o uregulowanych opłatach
  (jeśli mieszkanie spółdzielcze własnościowe)
 • Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego lub umowy cywilno-prawnej

Dokumenty dodatkowe (ewentualnie)

    • Czasem warto zlecić rzeczoznawcy majątkowemu operat szacunkowy nieruchomości,
     jeśli składamy wniosek do więcej niż jednego banku.

Możesz wtedy zaoszczędzić na inspekcjach zlecanych przez banki.

 

    Ponadto operat taki ma ważność 1 rok i może przydać się

 

   przy ewentualnej sprzedaży nieruchomości.

czytaj więcej

Do ilu banków złożyć wniosek?

Zawsze proponujemy złożyć wnioski do co najmniej 2 banków
(+ trzeci bank jako koło ratunkowe).

 • zwiększa to szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej.
 • pozytywne decyzje kredytowe z kilku banków poprawiają
  Twoją pozycję negocjacyjną, co w efekcie może skutkować lepszą ofertą kredytową.

Większa liczba wniosków kredytowych niż 2,3 utrudnia koncentrację
na bankach z najlepszą ofertą i jest rekomendowana jedynie w indywidualnych przypadkach.

czytaj więcej

Mieszkanie Dla Młodych

Program MDM wszedł w życie z początkiem roku 2014.
Dotyczy on pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
i realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy
z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) oraz instytucjami kredytującymi.

1. Kto i kiedy może skorzystać ze wsparcia
w ramach programu Mieszkanie dla Młodych (MdM)?

Beneficjentami pomocy mogą być rodziny lub osoby samotne
posiadające dzieci lub ich nieposiadające.
W przypadku małżonków ubiegających się o dofinansowanie,
pod uwagę brany jest wiek młodszej osoby.
Beneficjentem finansowego wsparcia może być także osoba
niepozostająca w związku małżeńskim.

Uwaga:
W świetle przepisów, para żyjąca w związku nieformalnym nie może
wystąpić wspólnie o kredyt. W takiej sytuacji o kredyt składany
wraz z wnioskiem o dofinansowanie wkładu własnego,
może wystąpić tylko jedna osoba. Z kolei w przypadku małżeństw,
beneficjentami i wnioskodawcami o kredyt muszą być oboje małżonkowie.

2. Jakie mieszkanie można kupić z dofinansowaniem programu MdM?

– Wartość nabywanego mieszkania wyznacza limit ceny za 1m2 powierzchni użytkowej
takiego lokalu mieszkalnego w danej lokalizacji.
Informacje o limitach są aktualizowane co kwartał i publikowane
na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

– Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego możliwego do objęcia wsparciem
nie może przekraczać 75m2, natomiast domu jednorodzinnego – 100m2.
Limity te są wyższe w przypadku rodzin/osób wychowujących przynajmniej troje dzieci,.
Jest to wówczas powierzchnia 85m2 dla mieszkania i 110m2 dla domu jednorodzinnego.

– Warunkiem koniecznym dla otrzymania wsparcia jest kupno tylko nowego mieszkania
lub domu jednorodzinnego, a więc z rynku pierwotnego od osoby,
która wybudowała to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
np. dewelopera czy spółdzielni mieszkaniowej.
Mieszkania z rynku wtórnego również są objęte programem MDM.

3. Czy jest możliwość otrzymania wsparcia w przypadku posiadania
własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub działki budowlanej?

Osoby korzystające ze wsparcia w MdM nie mogą mieć ani obecnie,
ani w przeszłości własnego mieszkania, domu, udziału w nieruchomości i działki.  Założenia programu są bowiem takie,
że pomoc ma dotyczyć młodych ludzi (do 35 roku życia),
kupujących na rynku pierwotnym swoje pierwsze mieszkanie lub dom,
dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Chodzi zatem o wsparcie osób, które faktycznie potrzebują pomocy finansowej
przy nabyciu swojego pierwszego lokum. Sytuacja ta dotyczy nie tylko własności
hipotecznej lokalu mieszkalnego, ale również spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu, dotyczącego mieszkania lub domu jednorodzinnego.
Wyjątkiem jest tu sytuacja, w której dany wnioskodawca lub współwnioskodawcy
posiadają lub posiadali ułamkową część prawa własności mieszkania.

Wsparcie może tu również posiadać osoba samotna, która posiada pół mieszkania.
W tym przypadku współwłasność lokalu mieszkalnego nie wyklucza możliwości
ubiegania się o finansowe wsparcie. Dotyczy to zarówno współwłasności mieszkania,
jak i domu jednorodzinnego.

W przypadku działki budowlanej również wsparcie w ramach programu jest możliwe,
ponieważ ustawa dokładnie wymienia, jaki rodzaj własności wyklucza z ubiegania się
o dofinansowanie wkładu własnego. Są to:
 

– posiadanie na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
– spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
– posiadanie na własność lub współwłasność budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia
współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

4. Jak dużą dopłatę mogę uzyskać i w jaki sposób zostanie ona wypłacona?
Zgodnie z założeniami programu, kwota dofinansowania wkładu własnego
ustalana jest w następujący sposób:

– 10% dla małżeństw i osób samotnych – bezdzietnych,

– 15% dla małżeństw i osób samotnych, które wychowują 1 dziecko,

– 20% dla małżeństw i osób samotnych, które wychowują 2 dzieci, 

– 30% dla małżeństw i osób samotnych, które wychowują 3 dzieci,

wartości wynikającej z iloczynu powierzchni użytkowej mieszkania (nie większej niż 50 m2)
i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej
właściwego dla danej lokalizacji, w której znajduje się nabywana nieruchomość mieszkalna.

Wysokość takiego dofinansowania wkładu własnego ustalana jest na podstawie wartości wskaźników,
które obowiązują w danej lokalizacji, w dacie złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego
w banku kredytującym.

Instytucja kredytująca dokonuje wypłaty środków z tytułu udzielonego dofinansowania
wkładu własnego w sytuacji gdy:

– Nabywca zawarł umowę o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania,
na rachunek osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
na który przekazane zostały lub przekazywane są środki z tytułu udzielonego kredytu

– w przypadku gdy nabycie mieszkania dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania
i nie było związane z zawarciem umowy deweloperskiej.

– Jako ostatnia część wpłat środków przez nabywcę, na mieszkaniowy rachunek powierniczy
wskazany w umowie deweloperskiej – w sytuacji gdy realizacja wynikających z zawartej umowy
z deweloperem wpłat  przewiduje ich dokonywanie poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy.

5. Czy dofinansowanie będzie traktowane przez bank jako wkład własny
czy trzeba  dysponować jeszcze dodatkowymi środkami z tego tytułu?

Środki otrzymywane z budżetu państwa mają zastępować lub uzupełniać
wkład własny kredytobiorcy. Jest to podyktowane rekomendacją wydaną przez
Komisję Nadzoru Finansowego,  obowiązującą od 1 stycznia 2014 r., zgodnie z którą,
przy ubieganiu się o kredyt na zakup nieruchomości mieszkalnej konieczne jest
posiadanie wkładu własnego w wysokości minimum 5% jej wartości,
przy czym wysokość tego wkładu będzie z roku na rok wzrastać,
aż do poziomu  20% w 2017 roku.

Dodatkowo, z punktu widzenia ustawy wprowadzającej program MdM,
finansowe wsparcie powinno być traktowane przez banki jako wkład własny
i nie ma żadnych przeszkód, aby dofinansowanie w całości pełniło funkcję
wkładu własnego kredytobiorcy, co także znajduje potwierdzenie w Rekomendacji S
dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi
zabezpieczonymi hipotecznie z czerwca 2013 r.

Zgodnie z tą rekomendacją bank może dopuścić wniesienie wkładu własnego,
zarówno w całości, jak i w części, w drodze realizacji programów wsparcia
rozwoju budownictwa mieszkaniowego wynikających z przepisów prawa.
Ostateczną decyzję podejmuje jednak bank kredytujący,
który w tym zakresie kieruje się również własną polityką kredytową.

czytaj więcej

Wkład własny

Od początku roku 2014 obowiązuje rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego
stanowiąca o udzielaniu kredytów hipotecznych tylko pod warunkiem posiadania
przez kredytobiorcę minimalnego wkładu własnego w wysokości 5%.

Innymi słowy wnioskując o kredyt na zakup mieszkania uzyskamy
max. 95% jego ceny zakupu. Niemniej zobligowany będziesz do ubezpieczenia
brakującego wkładu własnego -> 15% ceny zakupu.
Koszt tego ubezpieczenia jest różny w zależności od banków.
Więcej o ubezpieczeniu brakującego wkładu własnego
czytaj w zakładce ubezpieczenia.

Warto wiedzieć, iż w przypadku posiadania wkładu własnego
poszerzają się Twoje możliwości negocjacji marży.
Niektóre banki stosują tzw. progi LTV, gdzie w zależności od
wysokości wkładu własnego zmniejsza się marża oprocentowania kredytu.
Oczywiście wysokość marży zależy nieraz też od wysokości kredytu.

Przy kredytach hipotecznych powyżej 300.000zł, gdzie zabezpieczeniem jest
nieruchomość wyceniona na kwotę 30%-50% wyższą od wysokości kredytu,
możesz wynegocjować niższą marżę od standardowej.
Tym samym rata Twojego kredytu zmniejszy się z dwóch powodów:
– niższej marży
– niższej kwoty kredytu w stosunku do kredytu zaciągniętego na 95%.

czytaj więcej

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Przy zawieraniu umowy obie strony chcą mieć pewność, że druga strona w należyty sposób wywiąże się z tejże umowy. Bardzo ważne jest zabezpieczenie własnego interesu. W takim przypadku zdarza się więc, że przyszły wierzyciel wymaga od przyszłego dłużnika oświadczenia zawartego w akcie notarialnym o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, jeśli zaszłaby konieczność wyegzekwowania niespełnionego świadczenia. Wierzyciel nie może sam wyegzekwować długu, dlatego też sprawa najczęściej kierowana jest do sądu

czytaj więcej

Kwota hipoteki

Hipoteka zabezpiecza udzielony kredyt do oznaczonej sumy, która ujawniona jest w księdze wieczystej.  Jeśli hipoteka jest głównym zabezpieczeniem kredytu to z reguły suma hipoteki będzie wyższa niż kwota kredytu. Dzieje się tak, ponieważ suma hipoteki oprócz kwoty głównej kredytu powinna zabezpieczać również roszczenia o odsetki, koszty postępowania i świadczenia uboczne. Bank dokonując wyliczenia sumy hipoteki bierze pod uwagę różne ryzyka i okoliczności powiązane z kredytem, m.in. rodzaj nieruchomości, zmienność cen na rynku nieruchomości, walutę kredytu, sposób oprocentowania, formę własności.

czytaj więcej

Ubezpieczenie od utraty pracy

Ochrona ubezpieczeniowa może obowiązywać czasowo

– najczęściej, zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, polega na tym,
że po 30 dniach od dnia zwolnienia z pracy ubezpieczyciel rozpoczyna spłacanie rat naszego kredytu,
ale tylko do czasu, gdy podejmiemy nową pracę.

Sytuacja wygląda znacznie gorzej, kiedy wydłuża się czas, w jakim nie mamy stałych dochodów.
Wtedy zgodnie z warunkami oferowanymi przez większość ubezpieczycieli można liczyć
maksymalnie na 12-miesięczną ochronę ubezpieczeniową.
W tym czasie powinniśmy znaleźć zatrudnienie, a dopóki się to nie uda,
nie będziemy musieli martwić się o raty kredytu.

W zależności od oferty banku, a także ubezpieczyciela warunki ubezpieczenia
mogą się znacznie różnić. W większości przypadków nie otrzymamy wypłaty z ubezpieczenia,
gdy samodzielnie podejmiemy decyzję o rezygnacji z pracy. Rozwiązanie umowy o pracę
na mocy porozumienia stron nie daje bowiem prawa do ubiegania się o wypłatę świadczenia
z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy.

Takiego świadczenia nie otrzyma często kredytobiorca prowadzący działalność gospodarczą,
który zamknie firmę i w ten sposób przestanie osiągać dochody.

Warunki ubezpieczenia od utraty pracy precyzyjnie określają
wszelkie zdarzenia związane zarówno z utratą pracy,
jak i z ewentualną wypłatą odszkodowania.

Co to znaczy „Utrata pracy”?

Zgodnie z regulaminem jednej z firm oferujących tego rodzaju ubezpieczenie
jest to zdarzenie polegające na mającej miejsce w okresie ubezpieczenia utracie pracy
wykonywanej na podstawie umowy o pracę:

– z powodu ogłoszenia upadłości spółki
 lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości
z powodu braku wystarczającego majątku na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego;

– powodu wypowiedzenia umowy albo rozwiązania jej przez pracodawcę bez wypowiedzenia
bez winy pracownika.

Oznacza to, że ubezpieczyciel nie będzie ponosił kosztów naszych rat
w żadnym innym niż wymienione przypadku.

Kolejnym warunkiem, jaki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie z tytułu
wykupionego ubezpieczenia od utraty pracy, jest posiadanie statusu bezrobotnego 
przez przynajmniej 30 dni w okresie trwania ubezpieczenia.
Wyłącznie w takim wypadku nastąpi spłata raty z ubezpieczenia.

O czym musisz pamiętać?

Umowa ubezpieczenia od utraty pracy zawiera sporo wyłączeń i ograniczeń.
Ubezpieczyciel nie ponosi na przykład odpowiedzialności, a co za tym idzie
– nie wypłaca odszkodowania – w sytuacji, gdy ubezpieczony utracił pracę na skutek:

– upływu czasu, na jaki umowa o pracę została zawarta (w przypadku zatrudnieni na czas określony);
– ustania stosunku pracy wiążącego ubezpieczonego z firmą, której akcjonariuszami lub udziałowcami posiadającymi łącznie powyżej 20% udziałów albo akcji są osoby bliskie ubezpieczonemu;
– ustania stosunku pracy wiążącego ubezpieczonego z firmą, której akcjonariuszem
albo udziałowcem posiadającym powyżej 20% akcji albo udziałów jest on sam.

czytaj więcej

Ubezpieczenie brakującego wkładu własnego

Większość banków udziela kredytów hipotecznych w złotówce na 95% wartości transakcji
nabywanej nieruchomości.

Prócz wymaganego posiadania wkładu w wys. min. 5% bank wymaga od Ciebie
ubezpieczenie 15% wartości mieszkania przy kredytach złotowych.

Jak to wygląda z matematycznego punktu widzenia?
Starając się o kredyt hipoteczny w wys. np.: 300.000zł w złotówce na 95% jesteś zobligowany
ubezpieczyć brakujące 15% czyli 45.000zł. Konstrukcja kredytu z ratą równą wygląda tak,
że brakujące 15% kapitału spłacisz dopiero po kilkunastu latach (przy kredytach na okres >25 lat).

Dlaczego? Ponieważ im wyższe oprocentowanie kredytu, oraz dłuższy okres kredytowania
tym spłata kapitału idzie wolniej.  W przypadku złotowego kredytu na 30lat oprocentowanego
na przykładowe 4,5% spłata brakujących 45.000zł nastąpi dopiero po prawie 8 latach !!!

Brakujący wkład jest odpowiednio oprocentowany tak, że koszt ten rozłożony w czasie
jest znacznie wyższy niż gdyby opłacić go jednorazowo na początku.

czytaj więcej

Ubezpieczenie pomostowe

„Pomostówka” to obowiązkowe ubezpieczenie
przy uzyskiwaniu kredytu hipotecznego. Jest to zabezpieczenie się banku
do czasu aż w księdze wieczystej pojawi się zapis uprawniający pożyczający pieniądze
bank do zaspokojenia z nieruchomości – założenia hipoteki.
Od tego momentu nieruchomość formalnie pełni zabezpieczenie.

Jako kredytobiorca jesteś zobowiązany do złożenia w sądzie prowadzącym rejestr
ksiąg wieczystych wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej.
Zapis o hipotece w dziale IV księgi pojawi się w ciągu kilkunastu do kilkudziesięciu dni
(w zależności od obłożenia konkretnego sądu wieczystoksięgowego).

W oczekiwaniu na wpis Ty ponosisz koszty.
Okres w którym zakupiłeś mieszkanie ze środków banku wiąże się dla banku z największym ryzykiem.
Kosztem tego podwyższonego ryzyka, pod postacią ubezpieczenia pomostowego, obarczany jesteś Ty.

Wysokość ubezpieczenia pomostowego jest powiązana z kwotą zaciągniętego w banku zobowiązania.
Czasami jest płatnym jednorazowo ułamkiem procenta wartości kredytu,
najczęściej zaś funkcjonuje jako marża podwyższona do czasu wpisania hipoteki.

Niektóre banki umożliwiają skredytowanie tej kwoty, w innych trzeba się liczyć z wymogiem
opłacenia ubezpieczenia pomostowego z własnej kieszeni.

Kiedy płacimy więcej?

W przypadku zakupu nieruchomości na rynku wtórnym
oczekiwanie na wpis do księgi wieczystej może trwać do max. 2 miesięcy
i jest uzależnione jedynie od sprawności sądu.

W przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym (mieszkanie deweloperskie)
w momencie początkowych prac inwestycji (tzw. zakup „dziury w ziemi”) czas oczekiwania
na wpis uzależniony jest od szybkości realizacji budowy i może trwać kilkanaście miesięcy.
Przez cały ten okres Twoja marża a tym samym rata będzie podwyższona o składkę ubezpieczenia pomostowego.

czytaj więcej

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie obowiązkowe a nie tak bezpieczne jak się wydaje

Przy każdym kredycie hipotecznym bank ubezpiecza obowiązkowo Twoją
nabywaną nieruchomość (mieszkanie lub dom) od ognia i zdarzeń losowych.
Ubezpieczenie to dotyczy przede wszystkim murów.

Tego typu ubezpieczenie zabezpiecza głównie bank oraz w pewnym stopniu i Ciebie.
W przypadku tragedii polegającej na pożarze lub zniszczeniu mieszkania w inny sposób,
polisa ubezpieczeniowa pokryje pozostałą do spłaty kwotę kredytu.
W ten sposób nie musimy spłacać kredytowanej nieruchomości, która została zniszczona,
ale zostajemy wtedy bez kredytu jak i bez mieszkania i wszystkiego co w nim było.

Polisy ubezpieczeniowe oferowane przez banki są okrojone
Często polisy oferowane przez banki obejmują tylko gołe mury mieszkania.
Część polisy chroni również stałe elementy mieszkania (wbudowane meble,
podłogi, pokrycia ścian, meble kuchenne, armaturę itp.).

Polisy bankowe gwarantują wypłatę odszkodowania tylko w przypadku zaledwie
kilku podstawowych zdarzeń losowych – ogień, powódź i zalanie.

Polisy bankowe nie ubezpieczą Twojego sprzętu domowego (wyposażenia). 
Polisy bankowe dotyczące ubezpieczenie nieruchomości nie obejmują tak istotnych sytuacji jak kradzież,
włamanie oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Jeśli zalejesz mieszkanie sąsiada poniżej Twoja polisa z banku nie pokryje strat i szkód,
jakie sąsiadowi wyrządziłeś.

Polisa nie musi być zakupiona w banku
Ubezpieczając się poza bankiem często możemy zaoszczędzić.
Dodatkowo przy ubezpieczeniu nieruchomości poza bankiem możemy
uwzględnić istotne kwestie narażone na niebezpieczne konsekwencje.

czytaj więcej

Koszty notarialne i sądowe

Planując uzyskanie kredyt należy pamiętać o tym, że oprócz kosztów bankowych występują także koszty notarialne i sądowe. Banki często nie chcą finansować takich kosztów i musimy być przygotowani, że będziemy musieli ponieść je z własnych środków.

 1. Taksa notarialna to wynagrodzenie dla notariusza za przygotowanie umowy przenoszącej własność i jest ona zależna od wartości nieruchomości oraz samego notariusza.
 2. Wpis w księdze wieczystej prawa własności to stała opłata sądowa wynosząca 200zł.
 3. Założenie księgi wieczystej, jeżeli nieruchomość nie ma założonej KW to koszt 60zł
 4. Wpis hipoteki do księgi wieczystej to opłata w wysokości 200zł
 5. Kupując nieruchomość na rynku wtórnym poniesiesz koszt podatku cywilnoprawnego (w skrócie PCC) w wysokości 2% wartości zakupu. Kwota ta pobierana jest u notariusza przy podpisywaniu aktu przenoszącego własność.

czytaj więcej

Jak to wygląda w praktyce?

Kredyt Hipoteczny

Zobacz koniecznie, jak w łatwy sposób pozyskać kredyt na zakup Twojej wymarzonej nieruchomości

Zobacz więcej

Kredyt Konsolidacyjny

Czy chciałbyś zmniejszyć koszty miesięczne swoich kredytów? Zobacz, w jaki sposób możemy Ci w tym pomóc.

Zobacz więcej

Kredyt Gotówkowy

Sprawdź, w jaki sposób pomożemy Ci w sprawnym pozyskaniu gotówki.

Zobacz więcej

Kredyt dla Firm

Potrzebujesz pieniędzy na rozwój swojej firmy? Zobacz, jak pomagamy przedsiębiorcom w uzyskaniu kredytu.

Zobacz więcej

Wynajmować czy posiadać?

Zobacz, czy warto wynajmować mieszkanie w dłuższej perspektywie czasu?

Zobacz więcej

Kontakt


Piotr Truchan

Ekspert ds. finansów

piotr.truchan@grupaang.pl
+48 609 244 093

Iwo Rybacki

Ekspert ds. finansów

iwo.rybacki@grupaang.pl
+48 697 991 966


Dane korespondencyjne:

TRU finanse sp. z o.o. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa Dane rejestrowe: KRS: 0000504422 NIP: 5252583104 REGON: 147174795